Nebojte se na nás obrátit. +420 272 655 563 (Po-Pá: 9-17 hod.)

CZ
SK

Reklamační řád

VI. Reklamace

 1. Odpovědnost prodávajícího za vady zboží se řídí ustanoveními občanského zákoníku, není-li v ODP stanoveno jinak.

 2. Reklamace musí být vždy písemná. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci do 60-ti dnů.

 3. Smluvní strany odchylně od ustanovení § 2106 a § 2107 občanského zákoníku sjednávají, že  prodávající je v případě oprávněné reklamace vad zboží kupujícímu oprávněn dle svého užívání zvolit jeden z následujících způsobů vyřízení reklamace:

  1. odstranění vady opravou zboží

  2. dodání nového nebo chybějícího zboží

  3. sleva z kupní ceny zboží nebo

  4. vystavení opraveného daňového dokladu na vadné zboží (vrácení kupní ceny)

 4. V případě vyřízení reklamace jedním ze způsobů dle čl.VI. odst. 3 ODP nahradí prodávající kupujícímu pouze hodnotu řádně reklamovaného zboží.

 5. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2112 odst. 1, věta druhá občanského zákoníku.

certification-decoration

Certifikace společnosti

certifications